Аудит фінансової звітності EBS

Для кожної компанії ведення справ згідно чинного законодавства має бути пріоритетом номер один, оскільки порушення тягнуть за собою штрафи, погану репутацію та неможливість подальшого ведення справ.  Тому час від часу для компаній виникає питання, чи все вони роблять правильно і чи не порушує їх діяльність норми українського законодавства.

Тому для закриття таких потреб необхідно проводити аудит фінансової звітності. Така послуга зазвичай проводиться раз на рік, для того, щоб перевірити правильність фінансової документації за звітний рік компанії.

Аудит фінансової звітності включає детальну перевірку таких фінансових документів, як баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до річної фінансової звітності.

Звичайно перевірка може охопити і інші ділянки за потреби та за домовленості з клієнтом.

По завершенню кожного проекту з аудиту компанії надається звіт незалежного аудитора, який включає всі виявлені помилки та порушення, аналіз документів та рекомендації для покращення стану та вирішення проблемних питань.

Спеціалісти з аудиту готові надати додаткові консультації у разі необхідності та будуть сприяти у покращенні фінансового становища свого клієнта.

Над проектами з аудиту працює команда кваліфікованих експертів, а саме:

  • Спеціалісти, які мають сертифікат аудитора України, CAP (Certified accounting practitioner);
  • Досвідчені аудиторі в сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • Експерти з питань підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ, П(С)БО і управлінської звітності відповідно до внутрішніх корпоративних стандартів.

EBS є зареєстрованою аудиторською фірмою, а також має свідоцтва про відповідність системи контролю якості Аудиторської палати України.

Вартість послуг розрахована виходячи з нашої оцінки ількості годин, які необхідні для реалізації проекту і може бути змінена в разі:

  • Зміни проектної команди з боку Компанії в ході проекту;
  • Несвоєчасного надання інформації Компанією;
  • Тривалої відсутності зворотного зв’язку щодо проміжних результатів проекту.

Але звичайно вартість завжди розраховується індивідуально для кожного клієнта, оскільки система ставок дуже гнучка та дозволяє знайти оптимальний варіант для вирішення завдання.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *